Årsabonnement for skoler og institutioner

Introduktionstilbud Kr. 11,- pr. elev pr. år

Priseksempler

Skole med overbygning (600 elever x 11,-) 6600,-

Skole uden overbygning (300 elever x 11,- ) 3300,-

Introduktionstilbuddet er gyldigt for 2 år.
Introduktionstilbuddet tegnes for et år ad gangen og er gyldigt fra tegningsdato.
Herefter er prisen kr. 16,- pr. elev pr. år.

Det er muligt for kommuner at tegne en særlig abonnementsaftale